Kai - The Little Supervisor & My Inspiration - photo of my American Eskimo Dog Kai

Kai – The Little Supervisor & My Inspiration – photo of my American Eskimo Dog Kai